Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ezechiel 36:26a