Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven.
‭‭FILIPPENZEN‬ ‭2:3‬ ‭