Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. Filippenzen 4:13 (NBV)