Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.
Filippenzen 4:13