Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij! Galaten 2:20