Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Galaten 2:20