Jullie zijn allemaal kinderen van God, omdat jullie geloven in Jezus Christus. Galaten 3:26