Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgekocht heeft. Galaten 5:1