Broeders en Zusters, u zijt geroepen om vrij te zijn, misbruik die vrijheid niet! Galaten 5 :13