Wat drijft je vandaag om het goede te kiezen?
Ben je bereid om je ‘ik’ te verliezen
Met Hém te beginnen, en Christus te winnen?

Of zitten er nog te veel twijfels van binnen?

Wat neem je als voedsel om krachtig te blijven?
Je wilt niet verdrinken, maar hóe blijf je drijven?
Verlaat je je dromen, om verder te komen

Of heb je nog steeds geen beslissing genomen?

Ik wacht op jouw keuze, want Ik wil je leiden
En jouw van je angsten en twijfels bevrijden
Durf jij te vertrouwen, dat je op mij kunt bouwen?

Ik laat je niet los, Ik blijf steeds van je houden

Wat drijft je vandaag om voor Jezus te kiezen?
Wie Jezus wint, zal zichzelf nooit verliezen
Want Hij, zélf het Leven, wil zich aan jou geven

En als Hij in jou is, dan wórd je gedreven!

Anne Lies Mossel-de Kievit