“Geloof ziet het onzichtbare, gelooft het ongelooflijke en ontvangt het onmogelijke.” Citaat Corrie ten Boom