Heer vandaag is onze bede
Maak ons werkers van Uw vrede
Instrumenten van Uw trouw
Dat wij niet, gebroken samen
Jezus werk aan ons beschamen
Schade brengen aan ’t gebouw

Maak van ons oprechte mensen
Die alleen Uw glorie wensen
Zichtbaar in Uw kerk
Fundament, dat wij U eren
Door steeds onze plek te leren
In Uw grote werk

Heilig ons, zodat wij stralen
En Uw machtige verhalen
Weer worden verteld
Dat de wereld U zal loven
Samen met de engelen boven
En Uw komst versnelt

En als we soms zorgen krijgen
Geef dat we ook dán niet zwijgen
Van die grote dag
God van vrede bind ons samen
Dat wij knielen en beamen
U heeft het gezag!

 

Anne Lies Mossel-de Kievit