Heer, ik wil geen drempel zijn
Te hoog om U te naderen
Maar Heer ik wil Uw tempel zijn
Een plek van uw genade
Dat Uw licht mensenharten raakt
zodat in hen Uw Geest ontwaakt
Die hen leidt naar de Vader
Uw kracht werkt door mijn zwakheid heen
Hoe zegenrijk bijzonder
Uw Geest laat mij nooit meer alleen
U maakt van mij een wonder
Niet ik sta in het middelpunt
Maar u in mij. En wat Ú kunt
Houdt al mijn angst er onder!
Anne Lies Mossel-de Kievit