Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jesaja 40:29 (HSV)