Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Johannes 13:34 (HSV)