“Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven.” Johannes 14:19 (HSV)

Deze 10 dagen volgen we een serie van krachtige Bijbelteksten waarin Jezus laat zien Wie Hij is, in een intiem en uitgebreid gesprek met Zijn vrienden. Hij vertelt dat Hij hen zal verlaten, zoals we dat gisteren met Hemelvaart ook gezien hebben en dat Hij naar de Vader zal gaan. Hij vertelt over de diepe verbondenheid met Zijn Vader. En meer nog, dat we door Jezus ook de Vader kunnen kennen. Hij vertelt over de Trooster die zal komen, die in herinnering zal brengen alles wat Jezus gezegd heeft en door Wie je dé waarheid zult kennen. Die bij ons zal blijven, zodat wij met God verbonden kunnen blijven.
En door alles heen proef je de liefde en zorg van Jezus om zoveel mogelijk in die laatste momenten met Zijn dierbaren te delen.
Stuk voor stuk bemoedigende en duidelijke teksten om bij stil te staan in deze tijd tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren in uit Johannes 14 t/m 17. Dus pak de komende dagen steeds eens je Bijbel erbij en lees de tekstgedeelten die bij de kruimels horen (daarna mag het ook nog steeds, hoor:)).

“Nog een korte tijd, lieve vrienden, dan zal de wereld Mij niet meer zien. Maar jij zult Mij zien. Want Ik leef! En daardoor zal jij léven! En dan begrijp je dat de Vader in Mij is, en ik in jullie. En jullie in Mij. En je laat zien dat je van Mij houdt als je je aan de regels van Mijn Koninkrijk houdt. En als je van Mij houdt, houdt de Vader van jou. En ook Ik zal van je houden en je laten zien Wie Ik echt ben.”

Johannes 14: 1 – 24