Mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet kan geven. Johannes 14:27 (NBV)

Onrust om wat er om je heen gebeurt.
Een heftig virus. Vragen. Zoveel veranderingen.
Vertrouwde vrienden en familie waarmee je nu  even niet kunt afspreken.

De gemeente, die steeds verder weg lijkt te gaan staan.

Misschien zelfs grote onzekerheid over je werk, je toekomst of ziekte om je heen.

Er gebeurt zoveel.

En ja, er zijn zoveel mooie initiatieven gestart die saamhorigheid brengen.
En ja, er komt wat meer lucht.
Een sprankje hoop. Ook de overheid moedigt steeds aan dat het goed komt. 

Samen krijgen we het onder controle.

En toch, de onrust blijft.
Dat knagende gevoel.
Een angst die je soms ineens overvalt en vastgrijpt.

Wankelende zekerheden.
Het gevoel er geen controle op te hebben.
Niet weten hoe de toekomst er uit zal zien.

En dan komt Hij, wandelend over de golven van onzekerheid.
Hij weet het diepste verlangen van je hart en steekt Zijn hart naar jou uit. 

“Mijn vrede geef Ik jullie.
Nee, niet een vrede zoals de wereld die kan geven.
Laat je hart niet ongerust worden. Wordt niet bang.”

Vrede. Rust. Stilte.  Diep van binnen.
Omdat Hij àlles in Zijn hand heeft.
Zijn gedachten zijn groter dan de mijne. Dan de jouwe.
Hij overziet het. En weet wat je nodig hebt.


“Wees over niets bezorgd. Maar vraag God wat je nodig hebt en dank Hem in je gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, je hart en je gedachten in Christus Jezus bewaren. In plaats van al die onrustige nieuwsberichten, schenk steeds weer aandacht aan wat waar is, wat rechtvaardig is, wat lieflijk is, alles wat eervol is. Laat je hart daarmee gevuld zijn. Doe het goede, en de God van Vrede zal met je zijn” (n.a.v. Filippenzen 4: 6-7).

Ik wens je Zijn vrede toe voor deze dag, in de grote en in de kleine dingen!


“Mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet kan geven.” Johannes 14:27 (NBV)
Deze kruimel komt uit het gedeelte voor vandaag in Johannes 14: 27 – 31.