“En dit is het Eeuwige Leven dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.” Johannes 17:3
Deze kruimel komt uit het gedeelte voor vandaag in Johannes 17: 1 – 8

Hoor je het verlangen in de stem van Jezus, als Hij hier met de Vader praat?

“Dit is het Eeuwige Leven: dat zij U kennen!
U, de enige, waarachtige God.
En dat zij Hem kennen, Jezus, de Gezalfde.”

Op de achtergrond hoor ik Rend Collective zingen: “boldly I approach Your throne.…”
“Moedig nader ik Uw troon. Zonder schuld ren ik naar Huis. Door Uw bloed kom ik, verwelkomd als één van de Uwen”.

Dat is het Eeuwige Leven. Het kénnen van de Vader.
Naar de Vader toegaan. Steeds weer. Om Hem te leren kennen.

Bij Hem zijn. Stil zijn.
Luisteren.
Vertellen.
Het dichtbij de Vader zijn.

Zijn Vaderhart horen kloppen.
Een eeuwig cadans van diep verlangen.
Liefde. Shalom. Leven. Liefde. Shalom. Leven.

Misschien ken jij ook dit plekje, dichtbij de Vader. Waar liefde, rust en vrede overstroomt.

Misschien lees je dit en denk je “dit is niet voor mij. Ik hoop er al zo lang op. Maar het is niet voor mij bedoeld, denk ik”.

Weet je dat die laatste gedachte niet Bijbels is?
Het kennen van de Vader is voor iedereen bedoeld.
Voor iedereen die de Waarheid wil omarmen. Die opstaat. En naar de Vader gaat.

Gewoon, zoals je bent. Niet met mooie woorden. Je hoeft je niet eerst “goed genoeg” te voelen.
Dat gaat je niet lukken namelijk. Nooit. En dat is niemand gelukt.

Je mag gaan met jouw angst. Jouw twijfels. Jouw onzekerheid. Jouw schaamte. Jouw schuld. Neem het mee. En durf te luisteren naar de woorden van Jezus: “Ik heb jou vrijgekocht. Met Mijn bloed. Laat het los wat jou naar beneden drukt. Geef die last aan Mij. Ik heb ervoor betaald, zodat jij vrij bent. Lief kind, je bent nu van Mij.”

Hoor je de hemel juichen?
Zie je de blik van de Vader?

“Welkom, Mijn kind! Voor jou heb Ik Mijn Zoon voor gegeven, niet om Hem te laten oordelen over jou, maar om jou eeuwig Leven te geven.
Ik heb Hem gegeven, zodat jij bij Mij kon komen.
Vanaf nu ben je vrij van schuld. Vrij van oordeel.
Laat het los, die onzekerheid, die schaamte, je hoeft het niet meer te dragen. Je mag Leven. Echt Leven. Eeuwig Leven. Met Mij.
Leef! Leef nu! Zo heb Ik jou bedoeld.
Leef!”