Vanavond trok een lied ineens mijn aandacht. Plotseling zag ik het prachtige beeld ontstaan dat de zanger schilderde.

Zoals de stof die U eerst heeft vastgehouden
In de tuin waar U neerknielde
Druk mij opnieuw tegen Uw gezicht aan
Totdat de adem van Uw hoop
De dieptes van mijn ziel vult
Totdat ik alleen nog maar weet dat ik
gevonden ben door Liefde
(“Find me” – Jonathan & Melissa Helser)

Zie je het voor je hoe de Vader vanuit stof een lichaam gevormd heeft? Vol tederheid knielt de Allerhoogste neer en drukte het lichaam tegen zich aan. Hij buigt zich voorover en blaast Zijn adem in…totdat de mens tot leven komt.
Een mens, dat op Hem lijkt. Een mens, waarvan de longen gevuld zijn met Zijn adem.
Adem die leven brengt.

“Maar gíj, geliefden: bouwt uzelf op in de heiligheid van uw geloof, met heilige geestesadem biddend; bewaart uzelf in Gods liefde, verwachtend de ontferming van onze Heer, Jezus Christus, tot eeuwig leven.” (Naardense Vertaling)

Met heilige geestesadem biddend.
De Vader die neerbuigt.
Zijn Liefde in Zijn Zoon gééft.
Zijn Geest geeft.
Adem die Leven brengt.
Die je laat vullen met overweldigende liefde.

Bewaar jezelf in de liefde.

Hoe? Ik denk dat Jezus het zelf het beste uitlegt in Johannes 14 tot 17.

“Ik bid voor hen, dat zij geheiligd worden in de waarheid. En de Heilige Geest (de Adem) zal hen laten zien wat Waarheid is. Want dat wat U, Vader, gezegd heeft, ís de waarheid.”, bidt Jezus voor de gelovigen.

“Oh Vader, ik bid dat zij één zijn. Dat zij één zijn in de liefde, zoals Wij één zijn.
Zodat de wereld Uw liefde in hen herkent. Vader, ik zal hen Uw Naam bij hen bekend blijven maken, zodat die gevende liefde, waarmee U Mij lief heeft gehad, in hen is en Ik in hen.”

Blijf in Zijn liefde.

Zodat de adem van Zijn hoop alle dieptes van jouw ziel vult.
Zodat je alleen nog maar weet dat je gevonden ben door Liefde.
En je lééft.

“Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilig geloof. Laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest, houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. Judas 1:20-21 (NBV)”

Auteur

De afbeelding (kruimel) is ontworpen door Melane de Haan. De tekst bij deze kruimel is geschreven door Annemieke van Bochove.