Hij heeft Zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Kolossenzen 2:15

De Bijbel geeft ons niet alleen de nodige informatie over satan en de demonen, maar ook over de wapens die wij voor deze strijd nodig hebben, zodat wij door Jezus Christus meer dan overwinnaars kunnen zijn. Laten we niet vergeten dat God ernaar verlangt ons overwinnaars te laten zijn over de machten van de duisternis. Ja, Hij verwacht dit van ons – niet alleen ter wille van onze eigen veiligheid en de bevrijding van anderen uit de ketenen van de slavernij (hoewel dat heel belangrijk is), maar voor Zijn heerlijkheid opdat Zijn overwinning over Zijn vijanden gezien zal worden!

O Vader, wij danken U dat U ons wilt gebruiken, opdat anderen vrijgemaakt zullen worden. Het is Uw wil dat wij zullen overwinnen, opdat U eer en heerlijkheid ontvangt.

 

De tekst van deze kruimel komt uit het dagboek ‘Leven in Vreugde’ van Corrie ten Boom.