Zing voor de Heere met dank in uw hart. Kolossenzen 3:16b (HSV)