Home > Kruimels > Bijbelteksten > Van de Dag
Bijbeltekst van de Dag

Bijbeltekst van de Dag

Bijbeltekst van de dag is een gratis dienst van DagelijkseBroodkruimels. We vinden het als christelijke community namelijk belangrijk dat iedereen een dagelijks Woord kan ontvangen. De Bijbeltekst van de dag is te ontvangen via de e-mail en alle denkbare social media kanalen. We versturen de Bijbeltekst van de dag elke morgen rond de klok van 07:00 uur per e-mail. Wanneer je ook een Bijbeltekst van de dag wenst te ontvangen kun je op de knop hieronder klikken. Je kunt je dan gelijk inschrijven voor de Bijbeltekst van de dag.

Wanneer je wil weten wat de Bijbeltekst van de dag van vandaag is klik dan op de knop ga naar Bijbelteksten van de dag. Hier is de Bijbeltekst van vandaag terug te vinden en staan wat voorbeeld Bijbelteksten. Onze tekst van de dag is namelijk voorzien van een christelijke afbeelding en soms ook van een korte overdenking. Je zou het dus in plaats van Bijbeltekst van de dag ook overdenking van de dag kunnen noemen.

Inschrijven Bijbeltekst van de dag
Bekijk Bijbelteksten van de dag
Bijbeltekst van de dag

Waarom de Bijbeltekst van de dag?

DagelijkseBroodkruimels is een online christelijke community die delen mogelijk wil maken, zodat de wereld kan proeven van het Brood dat leven geeft. Dit doen we door iedereen uit te dagen om zijn of haar (creatieve) talent in te zetten. In de basis delen we elke dag een Bijbeltekst. Een Bijbeltekst van de dag dus. Deze Bijbelteksten van de dag worden geplaatst door onze communityleden. We noemen deze communityleden: kruimelmakers. De kruimelmakers mogen zelf een mooie Bijbeltekst uitzoeken en dienen deze ter goedkeuring in. Zo kan het zijn dat je de ene dag een Psalm van de dag hebt en de andere dag een Bijbeltekst bemoediging. De Bijbeltekst van de dag wordt altijd voorzien van een afbeelding en vervolgens ingepland door één van onze redacteurs. Op de ingeplande datum wordt de Bijbelse dagtekst verspreid via de e-mail en sociale media. Natuurlijk zijn al de Bijbelteksten ook terug te vinden op onze christelijke website.

Veel mensen vergelijken ons werk met dat van Dagelijkse Woord, Hour of Pour of Taize. Er zit echter een verschil in. Bij ons mag iedereen delen met zijn eigen naam onder onze vlag. Als je bijvoorbeeld de tekst van de dag van Hour of Power neemt of de Bijbeltekst van de dag Taize dan wordt dit gedaan uit naam van deze organisaties. Daarnaast is onze Bijbeltekst van de dag altijd voorzien van een inspirerende afbeelding. De ervaring leert namelijk dat hierdoor het bereik op de sociale media aanzienlijk wordt vergroot. Mocht een Bijbeltekst van de dag online niet zo aanspreken en heb je wat meer met papier? Kijk dan ook eens in onze christelijke webshop. Hier bieden we diverse Bijbelse dagboeken die ook een Bijbeltekst van de dag bieden. Naast Bijbelse Dagboeken bieden we ook andere christelijke boeken, maar bijvoorbeeld ook christelijke kaarten met een Bijbeltekst. Twee Bijbelse dagboeken die we veel verkopen zijn: Dicht bij Jezus van Sarah Young en Hoop voor iedere dag van Billy Graham. Een mooi nieuw Bijbels Dagboek is Vrijheid – Sheri Rose Shepherd.

Wat is de Bijbeltekst van vandaag?

Wat is de Bijbeltekst van vandaag? Wat is de Bijbeltekst van de dag? Hieronder zie je de Bijbelteksten van de dag van afgelopen week. Omdat veel mensen willen weten wat de Bijbeltekst van vandaag is vonden we het handig om de Bijbeltekst van vandaag gelijk maar hier weer te geven. Even als de dagteksten van de afgelopen week.

Romeinen 5:5

13/07/2020|

Hoop. Waar hoop ik eigenlijk op? Waar is die hoop op gebaseerd? Ik ben iemand die in plaatjes denkt, en probeer van zo’n abstracte term een plaatje te maken, die ik dan weer in woorden kan omschrijven. Terwijl ik hierover nadacht, viel mijn oog op een tekst op een poster: [...]

Deuteronomium 10:19

12/07/2020|

Daarom moet u de vreemdeling liefhebben, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land van Egypte. Deuteronomium 10:19 (HSV)

1 Korinthe 13:4-6

10/07/2020|

Wat een woorden! Zo mooi om ze goed door te laten dringen! De liefde. Is geduldig. Is vol goedheid. De liefde. Is niet jaloers. Pronkt niet met de liefde. Doet het niet om er zelf beter van te worden. De liefde. Is niet grof. Is niet op zichzelf gericht. De [...]

Markus 12:30

09/07/2020|

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Markus 12:30 (NBV)

Psalm 116: 1-2

08/07/2020|

"De Heer heb ik lief, Hij hoort mijn stem, mijn smeken, Hij luistert naar mij, ik roep Hem aan, mijn leven lang." Psalm 116: 1-2 (NBV) Hoor jij het ook? Dat lied vanuit diepe pijn en worsteling. Een lied dat is geworden tot een krachtig overwinnaarslied. Een lied vol verwondering [...]

Meer voorbeelden Bijbelteksten van de dag

Genesis 31:49 – Je bent in mijn gedachten
Een andere naam die hij kreeg was Mispa, want Laban zei daar ook: Moge de HEER toezicht houden op jou en mij wanneer we niet bij elkaar in de buurt zijn. Genesis 31:49

Bovenstaande Bijbeltekst van de dag is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

2 Kronieken 25:8
Want in God is kracht, om te helpen. 2 Kronieken 25:8

Bovenstaande Bijbeltekst van de dag is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Nehemia 8:10
Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht. Nehemia 8:10

Bovenstaande Bijbeltekst van de dag is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Psalm 18:31
Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is Hij voor allen die bij hem schuilen. Psalm 18:31

Psalm 23:4
Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Psalm 23:4

Psalm 31:25
Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed. Psalm 31:25

Psalm 32:8
Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Psalm 32:8

Psalm 32:10
Wie op hem vertrouwen, omringt hij met liefde. Psalm 32:10

Psalm 37:4-6
Vertrouw je hele leven aan Hem toe. Dan zal Hij in alles voor je zorgen. Hij zal altijd voor je opkomen. Dat is net zo zeker als dat het ’s morgens weer licht wordt en de zon hoog aan de hemel zal komen te staan. Psalm 37:4-6

Psalm 46:2-3
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Psalm 46:2-3

Psalm 56:9
U bewaart mijn tranen in Uw fles. Psalm 56:9

Psalm 91:4
Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Psalm 91:4

Psalm 121:1-2
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121:1-2

Bovenstaande Bijbeltekst van de dag is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Spreuken 3:6
Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken. Spreuken 3:6

Jesaja 49:16 – God vergeet jou nooit
Ik heb je in mijn handpalm gegrift, je muren staan mij steeds voor ogen. Jesaja 49:16

Jesaja 60:1
Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Jesaja 60:1

Jeremia 31:3
Ik heb van je gehouden met een eeuwigdurende liefde; liefdevol heb Ik je naar Mij toegetrokken. Jeremia 31:3

Matteüs 11:28
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Matteüs 11:28

Bovenstaande Bijbeltekst van de dag is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Matteüs 28:20
Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Matteüs 28:20

Johannes 16:33
Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen. Johannes 16:33

Romeinen 8:31
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Romeinen 8:31

Romeinen 8:38-39
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Romeinen 8:38-39

Bovenstaande Bijbeltekst van de dag is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Hebreeën 13:8
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Hebreeën 13:8

1 Petrus 5:7
U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. 1 Petrus 5:7

Nog niet overtuigd van onze Bijbeltekst van de dag met afbeelding?

Neem dan ook eens een kijkje op onze pagina Bijbelteksten. Hier bieden we een overzicht van alle thema’s en Bijbelboeken waar we een Bijbeltekst van de dag van gemaakt hebben. Tip: de pagina met bemoedigende Bijbelteksten is erg populair!

Bekijk alle thema’s
Bekijk alle Bijbelboeken