Ik ben de Heere, jullie God. (JHWH: Ik ben die Ik ben)

Deze zin komt wel 52 keer voor in Leviticus (verschilt wat in aantal per vertaling)

Dit is De God, de Heilige God, die zijn volk bevrijdde uit het land Egypte. De God die Zijn volk van alle andere volken heeft onderscheidden, gekozen, afgezonderd.

Laat dit eens tot je doordringen: Deze Grote, Heilige God heeft ons gekozen! Hij heeft in Zijn liefde jou gekozen! Dit is Liefde van een Vader voor Zijn kinderen, Zijn volk. Voor jou.

Vind jij het soms verwarrend waar je naar moet luisteren in deze tijd van Corona? Nader tot de God die jou gekozen heeft. Blijf maar dicht bij Hem, Hij is De Heer. De Heilige God, die weet wat goed is voor jou. Wij zijn het volk die Hij van alle andere volken onderscheidden heeft. En jij bent Zijn volk als je Ja zegt tegen Hem, als je Hem vertrouwt als jouw Beschermer.

“Ik ben de HEER, jullie God, die jullie van alle andere volken heeft onderscheiden.” – Leviticus 20:4 (NBV)