Terwijl hij dit zei, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep tegen Hem: “Gelukkig de schoot die u gedragen heeft en de borsten waaraan u gedronken hebt!” Maar Hij zei: “Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.” Lucas 11:28