Hij zei tegen hen: “Wat voor mensen niet mogelijk is, is voor God wél mogelijk.” Lukas 18:27