Maak ons opnieuw één volk Heer, zoals U hebt beloofd
Met één die hier de baas is, de Koning aan het hoofd
Met één die mag regeren, en onze kroon gaat af
Voor Hem die alles overwon en opstond uit het graf

Bescherm ons tegen eerzucht, we zetten U te kijk
En doen alleen maar afbreuk aan ’t komend koninkrijk
Geef dat wij samen knielen voor Jezus onze Heer
En dat wij samen zingen: voor Hém is alle eer

Dat dan Uw ware liefde voor ons een drijfveer wordt
Uw Geest van volle vrede in ons wordt uitgestort
Uw vreugde staat te lezen voor wie geen vreugde kent
Geef zo de wereld nieuwe hoop: dat U de waarheid bent

Anne Lies Mossel- de Kievit