Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Markus 1:17-18