Hij zei: “Kom!” Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Matteüs 14:29