Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Mattëus 6:21