Moed is vrees die gebeden heeft. (uit het boek Vertrouw op God van Corrie Ten Boom)