Ik ben de alfa en de omega, zegt God, de Heer. Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige. Openbaring 1:8 (NBV)