En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Openbaring 21:4