Heer, laat ons uw ​liefde​ zien! Op u vertrouwen wij. Psalm 33:22