Vreugde.
Ik moet denken aan wat Ann Voskamp schrijft over het moment dat zij vreugde ontdekt.
Zo herkenbaar, ik zat bijna mee te juichen tijdens het lezen. Ik heb er ook niets aan toe te voegen.

Ze beschrijft een moment waarop ze overweldigd wordt door de schoonheid van de maan, toen er een grote maan boven hun korenveld verrees.
Ze kon niets anders doen er naar toe rennen, proberen de maan te grijpen en neer te knielen tussen het koren. God was aanwezig, en ze ontdekte het door te kijken.

“Vreugde is het leven van God. En snak ik er niet naar die vreugde ook te bezitten?
Ben ik daarvoor gaan rennen?
Als antwoord op de uitnodiging om te leven in Hem die het gelukkigst is van allemaal? Ik ben weer een kind en deze avond ben ik naar het eind van de horizon gerend en deze keer heb ik Hem aangeraakt en ik tol rond in mijn schort en ik lach vreugde.

Het schemert, mijn volle maan gaat op: ik was verloren, maar ik weet dat ik weer gevonden ben, Jezus, en ik weet wat ik wil: dieper zien, dieper danken, diepere vreugde.
Hoe ik kijk, vanuit welk perspectief, dat is mijn sleutel om Zijn poorten binnen te gaan. En dat kan alleen met dankzegging.

Wanneer mijn innerlijke oog God door alles heen ziet, kan ik dan ook niet dank zeggen voor alles? En als ik dank kan zeggen voor de goede dingen, voor de zware dingen, voor echt alle dingen, dan kan ik de poorten van het heil binnengaan. In Zijn nabijheid leven, dat is volle vreugde – en kijken is de Poort.
De kunst van het diepe zien maakt dankbaarheid mogelijk. En het is de kunst van de dankbaarheid die vreugde mogelijk maakt. Is vreugde niet de kunst van God?

Het is waar! Wat die oude Irenaeus, waar discipel van de apostel Johannes, schrijft: “De glorie van God is een mens die ten volle leeft, en het leven van de mens bestaat in het aanschouwen van God.” .

Wat Zijn bedoeling ook was om mij hier naar deze akker te brengen, dan deze zeker. Geef ik God niet de meeste eer als ik ten volle leef? En ik leef ten volle als ik Hem aanschouw!”

Waar zijn jouw ogen op gericht?

(Tekst komt uit: “Duizendmaal Dank” van Ann Voskamp)

Er is vreugde bij allen die schuilen bij U, eeuwige jubel omdat U hen beschermt, wie Uw naam beminnen juichen u toe! Psalm 6:12 (NBV)

Auteur

De afbeelding (kruimel) is ontworpen door Jaleena Simons. De tekst bij deze kruimel is geschreven door Annemieke van Bochove.