Er zal vrede heersen in de bergen. Uw volk zal in vrede leven in de heuvels. Psalm 72:3