Heer, onze Heer, hoe machtig is Uw naam op de hele aarde. Psalm 8:1