Hij vertrouwt je toe aan Zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. Psalm 91:11