Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de HERE: mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. Psalm 91:1-2