Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel. Psalm 94:19