Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Romeinen 15:7 (NBV)