Het is God, en geen mens of ding, die ons echt met vreugde en vrede kan vervullen. Vertrouw op Hem en ontdek dat Hij je nieuwe hoop geeft. Zie Romeinen 15:13