Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Romeinen 8:25