Beschrijving

Playlist Opwekkingsliederen 489 t/m 505 ( Play list Opwekking CD 21 )

Opwekking 489 – Vader van de schepping
Opwekking 490 – Luid gejuich
Opwekking 491 – Kom, wees blij in de Heer
Opwekking 492 – Groot is de luister van Jezus
Opwekking 493 – Jezus, wat een heerlijke naam
Opwekking 494 – Uw liefde heb ik lief
Opwekking 495 – Hemelse Vader
Opwekking 496 – Kadosh / Heilig
Opwekking 497 – Ik wil leven door uw Geest
Opwekking 498 – Alleen door u
Opwekking 499 – Hij komt in majesteit
Opwekking 500 – Heer, ik prijs uw naam
Opwekking 501 – Laat uw vrede heersen
Opwekking 502 – Jezus, ik wil heel dicht bij u komen
Opwekking 503 – Overvloedig geef Ik u (vrede zij u)
Opwekking 504 – Roep het luid
Opwekking 505 – Toon Uw heerlijkheid