Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor U. 1 Petrus 5:7