Heer, U brengt licht in mijn leven. U helpt me als ik het moeilijk heb. En als U mij helpt, kan ik alles. 2 Samuël 22:29-30a