Voel jij het ook, als je om je heen kijkt? Zoveel mensen zijn bezig met alles op orde te krijgen. Proberen te overleven in een maatschappij die zoveel vraagt. Te leven met alle nieuwe maatregelen. Normaal doen, maar wat is normaal? Voor zoveel mensen lijkt het leven soms zo zinloos te zijn, zo verwarrend, en de toekomst steeds onzekerder.

Ik geloof dat waar mensen echt behoefte aan hebben, is aan het bekend worden van de kinderen van God. Aan een boodschap die geen angst zaait. Maar een boodschap van liefde, die zoveel sterker is dan de angst die zo voelbaar is in deze tijd.

“Degenen die door de Geest geleid worden, zíjn de kinderen van God. Je hebt geen geest van angst gekregen, die ervoor zorgt dat je slaaf van de angst bent. Je hebt de Geest ontvangen, die zegt dat je een kind van God bent en die laat jou zeggen, ‘Abba, Vader’” zegt Paulus (Romeinen 8).

Kind van God, jij mag de dingen van jouw Vader doen.
Niet op eigen kracht, maar door de Geest die in je woont.
Die jou, namens de Vader vertelt wat je mag doen. De Geest, waardoor jij kunt vragen: “Abba, Vader, wat wilt U dat ik doe? Mag ik iets van U laten zien vandaag?”

Een kind dat zich laat leiden door de geest van kracht. Nee, niet die van eigen kracht. Maar gedragen door Gods kracht.

Een kind dat de liefde van de Vader weerspiegelt.

Een kind dat een geest van bezonnenheid laat zien. Dat niet zomaar dingen roept en met alle winden meewaait.
Nee, een kind dat aan de Vader vraagt wat wijsheid is.
En ja, de Vader zál wijsheid geven aan degene die Hem daarom vraagt.

De Vader, die zoveel beter weet dan jij wat goed is voor jouw omgeving, laat Hém vertellen wat je mag doen.
Hij heeft de toekomst in Zijn hand en Hij laat alle dingen meewerken ten goede.

Laat de geest van kracht in je groeien.

Laat de geest van liefde van je af stralen.
Laat de geest van bezonnenheid je leidraad zijn.

Laat die Geest in je wonen, die door jou heen laat zien dat geen ziekte, geen dood, niets van wat er nu of in de toekomst gebeurt kan scheiden van de liefde van Christus. Die is en blijft en overwonnen hééft.

Wil jij je door die Geest laten leiden?

Nu?

“God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid”. 2 Timothëus 1:7 (NBV)
#liefde #leren #groeien #echtleven #dagelijksebroodkruimels

 


Auteur

De tekst bij deze kruimels is geschreven door Annemieke van Bochove.
De afbeelding (kruimel) is ontworpen door Marjoke van den Dool.