Aangeraakt.

De emotie grijpt zich vast in mijn keel
Verdriet en aanbidding zuchten samen
Woordeloze klanken vullen mijn mond
Gods Geest ademt in mijn gebrokenheid
Terwijl in mijn hart dat refrein klinkt:
Jezus voor mij en ik voor Hem.