Nu hebben wij, door ons geloof, vol vertrouwen vrij toegang tot God. Efeziërs 3:12