God is in staat onze angsten weg te nemen en te vervangen door zijn vrede. Vertrouw op God. Filippenzen 4:6-7