Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Filippenzen 4:13